معرفی دپارتمان آموزش دوره های کوتاه مدت


دپارتمان آموزش شرکت تلاشگران اندیشه کاراد با شناخت صحیح از نیازهای آموزشی سازمان ها و  ضرورت توانمند سازی و کارائی نیروی انسانی در بقاء و رشد سازمان ها فعالیت های خود را با هدف توسعه فرصت های یادگیری و تربیت نیروی کارآمد، دوره های آموزشی به شرح ذیل ارائه مینماید:

1. گردشگری و هتلداری

2.بانکداری و بیمه

3.زبانهای تخصصی
4.سایر دوره ها


و در این راستا آمادگی آن را دارد تا نسبت به ارائه خدمات مشاوره آموزشی رایگان و تدوین نظام جامع آموزش کارکنان سازمان ها  و متعاقبا برنامه ریزی و اجرای آن اقدام نمایند.

طراحی سایت پافکو